Ryddelige opgange - igen

Bestyrelsen er nu klar med den proces der skal sikre ryddelige opgange. Fokus vil være at minimere risikoen for brand i opgangene – og hvis ulykken er ude, at flugtvejene til døre og vinduer i en røgfyldt opgang er uden nogen form for hindringer. Ryddelige opgange skal desuden sikre, at det er muligt for viceværten, at udføre ordentlig rengøring i trapperummene.

  • Første fase er, at cykler fjernes fra visse sektioner i cykelskurene – for at give plads til barnevogne, klapvogne, cykelanhængere og lignende fra opgangene.
  • Anden fase kommer når første fase er gennemført. I 2. fase gælder det den voldsomme ophobning af alt mellem himmel og jord der hører til de enkelte lejligheder – men som nu vokser uhæmmet ud på opgangene.

Første fase. Der er nu reserveret én sektion i hvert af de tre cykelskure. Sektionerne er mærket med skilte. Fra og med 20. november 2014 må cykler ikke parkeres i disse sektioner. 

Sektionerne er forbeholdt barnevogne, klapvogne, legevogne, cykelanhængere og lignede. Disse enheder må ikke længere stå permanent i opgangene fra og med 20. november 2014. Bestyrelsen vil systematisk kontrollere, at denne generalforsamlingsbeslutning og tilhørende bestemmelser i husordenen loyalt efterleves.   

Generalforsamlingsvedtagelsen 2014

”Der var en længere debat om det ændrede forslag vedrørende trappeopgangene. Det blev præciseret, at ændringen i husordenen er udarbejdet under hensyntagen til den gennemgang, der har været af ejendommen fra brandvæsenets side, og de brandsikkerhedsmæssige regler der gælder. Det blev oplyst, at fjernelse af ting på trappeopgangene formentlig vil blive varslet med 1-2 måneder, ligesom man varsler ved cykelrydninger. Det blev nævnt, at hvis en enkelt barnevogn står i en enkelt opgang i nogle få timer, vil det ikke være noget problem, men barnevognene må ikke permanent stå i opgangene”.

 

Vedtagelsen af det relevante uddrag af husordenen

”… der er reserveret plads i den ene ende af hvert cykelskur til barne- og klapvogne, der må ikke henstilles i trappeopgangen..”

 

Anden fase. Anden fase kommer tæt omkring 1. december i år. I anden fase gælder det den voldsomme ophobning af alt mellem himmel og jord der hører til de enkelte lejligheder – men som nu vokser uhæmmet ud på opgangene. Formålet er også i anden fase, at sikre ryddelige opgange. Fokus vil være at minimere risikoen for brand i opgangene – og hvis ulykken er ude, at flugtvejene til døre og vinduer i en røgfyldt opgang er uden nogen form for hindringer. Ryddelige opgange skal desuden sikre, at det er muligt for viceværten, at udføre ordentlig rengøring i trapperummene. Alt i overensstemmelse med at generalforsamlingsbeslutningen og tilhørende bestemmelser i husordenen loyalt efterleves.   

Det er ikke nogen hemmelighed, at bestyrelsen ikke ryster på hånden når det gælder målet: ryddelige opgange. Det er en generalforsamlingsbesluttet opgave. Når det kommer til midler (hvordan) vil bestyrelsen balancere mellem det rigoristiske og det realistiske – vi kunne også have skrevet ”fornuftige”. Overskriften er ”alt med måde”.

”Alt med måde” giver et vist spillerum. Blot ikke spillerum for ”alt som hidtil”. Vi må hjælpes ad. I anden fase vil bestyrelsen gribe det an sektionsvis og ved at være til stede for dialog med andelshaverne i den enkelte opgang. Vi starter primo december tilfældigt med opgangene 14, 16 og 18. I praksis således, at A/B bestyrelsesformanden samt et bestyrelsesmedlem indkalder til et opgangsmøde af ½ times varighed.

Ved mødet vurderes hvad der fortsat kan tillades i opgangene når vi ikke skal være rigoristiske. Beslutningerne skal samlet ses gennem tre filtre:

  • Er der opmagasineret enheder der udgør en brandfare?
  • Er der opmagasineret enheder der kan hindre frie flugtveje i en røgfyldt opgang?
  • Er der opmagasinerede enheder der forhindrer viceværtens ordentlige rengøring?

Efter mødet skal der sikres et kort notat om hvad mødet konkluderede – kan der ikke opnås enighed er det bestyrelsesmedlemmernes beslutning der gælder. Også her med basis i generalforsamlingsbeslutningen og tilhørende husorden.