Hjertestarter

Findes i portåbningen ved Halvtolv 21.            Se her: Hjertestarter

_____________________ 

Generalforsamling 2020

Ordinær 27 maj

Storskraldscontainer: 

_____________________

Send mail til

Viceværten

Generalforsamlingen

  • Bestyrelsens beretning blev godkendt med pænt flertal
  • Regnskabet blev godkendt med pænt flertal
  • Bestyrelsens budgetforslag for perioden frem til GF i 2014 blev godkendt uændret med pænt flertal
  • Bestyrelsens forslag til huslejeregulering frem til GF i 2014 blev godkendt med pænt flertal
  • Bestyrelsens forslag om ændret administrationsaftale/vedtægtsændringer blev godkendt med pænt flertal  (vedtægtsændringerne forventes godkendt på en ekstraordinær GF)
  • Gen- og nyvalgt til bestyrelsen blev Kisten Sørensen og Birgitte Holst Jensen
  • Nyvalgt som suppleanter blev Anders Evalds og Ellen Schmidt.

Venligst

Thorkil Baungaard

Formand A/B Halvtolv