Hjertestarter

Findes i portåbningen ved Halvtolv 21.            Se her: Hjertestarter

_____________________ 

Generalforsamling 2020

Ordinær 27 maj

Storskraldscontainer: 

_____________________

Send mail til

Viceværten

Vi bruger pæren lidt mindre

Faldet er cirka 10 procent i forhold til de samme måneder årene før. Besparelsen kan med runde tal opgøres til 2.000 kroner for hver af de to måneder. Men da elprisen samtidig er steget, er den relative besparelse noget større. Faldet i elforbrug er aktuelt på cirka 2.000 kWh for hver af de to måneder. Den samlede forventede årlige udgift til vores fælles elekticitetsforbrug udgør nu cirka 320.000 kroner, hvilket er 20.000 kroner mindre end budgettet for 2012/13.  

Søren Verup
Kasserer