Salgsvejledning

Som det fremgår af vejledningen, skal du udfylde et skema over den nedskrevne værdi af forbedringer og løsøre i din lejlighed. Du finder Nedskrivnings-skema.doc nedenfor. Forbedringer og løsøre nedskrives forskelligt, og i Forbedringskatalog.pdf kan du se efter hvilken afskrivningskurve, som du finder i filen Afskrivningskurve.pdf. Bemærk, at afskrivningskurverne ikke er lineære og alle standser ved 10%. Forbedringskataloget og afskrivningskurverne er udarbejdet af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF).

Nedenfor finder du også en skabelon for en salgsaftale. Salgsaftalen udarbejdes af administrator.

Eventuelle købere vil ofte bede om foreningens vedtægter samt seneste regnskab og referat fra generalforsamling. Disse dokumenter kan køber finde på den offenlige del af hjemmesiden under menuen AB Halvtolv/Offentlige dokumenter. Her findes også BBR-meddelelse for byggeriet med angivelse af lejlighedernes bruttoarealer.