Hjertestarter

Findes i portåbningen ved Halvtolv 21.            Se her: Hjertestarter

_____________________ 

Generalforsamling 2020

Ordinær 27 maj

Storskraldscontainer: 

Uge 12

_____________________

Send mail til

Viceværten

Bådlaug - Generalforsamling 2018

Opdateret 15/5 2018:

Endelig dagsorden, regnskab og budget kan findes her: http://www.halvtolv.dk/ark/54-badlaug/71-badlaug-generalforsamling

Udsendt 4/5 2018

Den foreløbige dagsorden er:


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

5. Fastsættelse af indskud, kontingent, rykkergebyr og pladsleje (bolværk, helårspladser, vinteropbevaring og gæstepladser).

6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer ifølge § 12.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen ifølge § 12.

9. Valg af revisor ifølge § 15.

10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 Til generalforsamlingen har alle medlemmer af Bådlauget adgang.