Bådlaug - Bolværket

Bådpladsfortegnelse

Vi har udarbejdet en Bolværksorden/Husorden for bolværket, der sætter reglerne for brug af bolværket. Herunder hvordan man får plads til sin båd - der gives også nogle gode råd og vejledninger - se husordenen her 

Hvis du ønsker en bådplads, så kontakt formanden


Boldværksleje pr. 06.05.2015

10 m. 1.800kr.

8 m. 1.350kr.

små pladser 900kr.