Hjertestarter

Findes i portåbningen ved Halvtolv 21.            Se her: Hjertestarter

_____________________ 

Generalforsamling 2020

Ordinær 27 maj

Storskraldscontainer: 

Uge 12

_____________________

Send mail til

Viceværten

Nyt om broerne

 
1.       Kommunen overtager broerne den 19. dec. 
2.       Broerne indvies officielt (af borgmester Morten Kabel) den 15. januar.
3.       Det endnu ikke besluttet om broerne tages i brug den. 20. dec. Eller 19. januar
4.       Broreglementet offentliggøres på ”Efterretninger for Søfarende” på fredag.
5.       Man overvejer, at lave et ”flydende” vagthus for brovagten i stedet for et på land.

Se iøvrigt opslagstavlen.
 
Med venlig hilsen
Preben Thorup