Nyt om broerne

 
1.       Kommunen overtager broerne den 19. dec. 
2.       Broerne indvies officielt (af borgmester Morten Kabel) den 15. januar.
3.       Det endnu ikke besluttet om broerne tages i brug den. 20. dec. Eller 19. januar
4.       Broreglementet offentliggøres på ”Efterretninger for Søfarende” på fredag.
5.       Man overvejer, at lave et ”flydende” vagthus for brovagten i stedet for et på land.

Se iøvrigt opslagstavlen.
 
Med venlig hilsen
Preben Thorup