Saunauheld

og at væggen bag ovnen havde taget skade. Det blev i første omgang foreslået, at det skyldtes en ubuden gæst, men alle porte var låst, og vinduerne haspet. Der var desuden ikke taget noget eller anlagt et bål med de mange pinde, som lå uden for saunaen. Der var heller ikke tegn på anden aktivitet i saunaen. Der er sikkert mange i Halvtolv, der siden har hørt den skrækkelige historie. Men den er efter alt at dømme forkert!

Ved en nøje gennemgang af hændelsesforløbet stod det klart, at det var en papkasse med 25 kg lavasten, der var brændt. Kassen med sten var søndag sat oven på saunaovnen. Det var samtidig relativt let uforvarende at komme til at tænde ovnen, hvis styringspanel sidder ved siden af lysafbryderen ved indgangen til saunaen. Styringspanelet skal senere låses ind i et skab, så det kræver nøgle at tænde for ovnen. Der er næppe tvivl om, at hændelsen skyldes en serie af uheldige omstændigheder:

Relæet til saunaovnen var ikke slået fra ved sikringsskabet øverst i skuret, hvilket den er nu. Ovnen kunne derfor let tændes ved en fejl.

- Papkassen med lavasten var sat oven i ovnen uden tanke på, at det var muligt at tænde ovnen.

- Ovnen blev kortvarigt tændt og slukket igen. Ved en test blev det bekræftet, at ovnen hurtig blev varm nok til at antænde pap. Det har herefter ulmet, er flammet op, og er gået ud af sig selv igen.

Saunagruppen og Bådlauget betragter hændelsen som et hændeligt uheld med tre delelementer, der hver især var tilsyneladende harmløse. Naturligvis vil alle procedurer nu blive gennemgået, så det ikke kan ske igen. Det har været en alvorlig forskrækkelse, men heldigvis er der ikke sket alvorlig skade. Vi er naturligvis også lettede over, at der ikke har været ubudne gæster på spil.

Michael Lerche Nielsen på vegne af Bådlauget og Saunagruppen