Halvtolv Røge- og Pølselaug

 

 

Formålet med Halvtolv Røge- og Pølselaug er at anskaffe og vedligeholde udstyr til røgning og pølsefremstilling samt at afholde periodevise fælles røge- og pølsefremstillingsdage for medlemmerne. Yderligere vil der blive gennemført sociale arrangementer i tilknytning hertil.

Det er laugets målsætning at afholde min. 12 fællesarrangementer i løbet af året.

Alle husstande med bopæl i A/B Halvtolv kan optages som medlemmer. Lauget er selvfinansierende og indgår således ikke i A/B Halvtolvs budget. Alle husstande, som ønsker at være medlem af lauget, betaler et engangsindskud på p.t. kr. 750,00. Hertil kommer et årligt kontingent på p.t. kr. 250,00.

Medlemmer kan deltage i alle laugets aktiviteter og kan, når udstyret ikke benyttes til fælles aktiviteter, benytte udstyret i eget regi mod at inviterer øvrige laugsmedlemmer til også at deltage i benyttelsen. Alle medlemmer kan, under forsætning af ledig plads, 2 gange indenfor et kalenderår invitere en gæst med til laugets fælles aktiviteter.

Husstande på Halvtolv, der ikke er medlem af lauget, kan én gang, under forudsætning af ledig plads, deltage i en af laugets aktiviteter for på den måde at afprøve, om et medlemskab har interesse.

Lauget har i januar 2020 18 husstande som medlem.

Laugets højeste myndighed er generalforsamlingen, der udpeger en bestyrelse, der p.t. består af 4 personer: Oldermand Jørgen Blomqvist, 11 1tv, Ceremonimester Per Barfoed, 26 1th, Skatkammermester Arne Septimius, 24 sttv, Overtarmrenser Preben Thorup, 25 stth

Interesserede kan henvende sig til

Arne Septimius, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 40312120.