AB: Offentlige dokumenter

Her finder du en liste over de seneste versioner af de offentlige dokumenter, dvs.foreningens vedtægter, referat af seneste generalforsamling, seneste regnskab/budget, BBR-meddelelse for byggeriet, tingbogsudskrift, offentlig - og valuarvurderinger samt energimærke. Disse dokumenter kan også være relevante for eventuelle købere af lejligheder i foreningen. Endvidere finder du beboerhåndbogen her. Ældre generalforsamlingsreferater og regnskaber finder du i undermenuen Dokumentarkiv på den lukkede del af hjemmesiden.