Andelsboligforeningen

I denne menu og undermenuer kan du læse om praktiske forhold vedrørende Andelsboligforeningen Halvtolv.

Siden vedligeholdes af AB Redaktøren, som du kan rette henveldelse til, hvis du har forslag til forbedringer mm.

Siden er opdelt i en offentlig og en lukket del, der kræver login.

På de offentlige undersider kan du læse om:
AB: Offentlige dokumenter, der er af interesse både for beboerne og den brede offentlighed, herunder mulige købere af lejligheder, vedrørende foreningens vedtægter, referat af seneste generalforsamling, seneste regnskab og budget, energimærke for bebyggelsen, BBR meddelelse, seneste offentlige og valuarvurderinger samt beboerhåndbogen.Holmens og bebyggelsens historie i korte træk.

 

Specielt for beboerne er der på de lukkede sider informationer og dokumenter om

 • AB bestyrelse samt kontaktinformation til vores vicevært. Bestyrelsen, der er ansvarlig for den daglige drift i andelsboligforeningen, vælges på generalforsamlingen, sædvanligvis i maj måned.
 • AB bestyrelsesreferater og budgetkontrolark.
 • De aktuelle Ventelister.
 • Den opdaterede Beboerlisten.
 • Salgsvejledning med tilhørende dokumenter.
 • Reglerne for Fremleje samt lejekontraktformular.
 • Mulgheder for at leje et ekstra Kælderrum.
 • Et Dokumentarkiv hvor du bl.a. kan finde ældre generalforsamlingsreferater og regnskaber samt ældre valuarvurderinger.
 • Husorden, praktiske anvisninger og gode råd..
 • Vedligeholdelsesplan for bebyggelsen.
 • Regler om parkering
 • Tekniske tegninger af bebyggelsen
Herunder ses alle artikler fra AB